Saturday, June 15, 2013

คำสันธาน

http://englishka.wikispaces.com/file/view/Conjunctions%20(%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99).jpg/365642754/400x193/Conjunctions%20(%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99).jpg

คำสันธาน เป็นคำที่ใช้ต่อ หรือเชื่อมคำ  ข้อความ  หรือประโยคให้ต่อเนื่องกัน

            ลักษณะการต่อหรือเชื่อมมี ดังนี้
            ๑. ต่อคำ ต่อความ หรือประโยคที่เวลาต่อเนื่อง เป็นเหตุเป็นผลกัน หรือไปในทางเดียวกันไม่ขัดแย้งกัน   ตัวอย่าง
                        พอถึงบ้านฝนก็ตก
                        เขาจองบัตรล่วงหน้าจึงได้ที่นั่งในร่ม
                        พอจับหนูเสร็จฝ้ายก็วิ่งกลับมานั่งเฝ้านก
                        เขาไม่คบเพื่อนเพราะไม่ชอบเกี่ยวข้องกับใคร
                        น้อยกับอ้อยรับประทานอาหารด้วยกัน
            ๒. ต่อคำ ต่อความ หรือประโยคที่ข้อความขัดแย้งกัน  ตัวอย่าง
                        พ่ออยากจะไปงานเลี้ยงแต่แม่ไม่ให้ไป
                        เขานั่งอ่านหนังสือแทนที่จะไปเล่นกับเพื่อน
                        ทุกคนอ่านหนังสือนอกจากเธอ
                        ต๋อยทำแบบฝึกหัดแต่ต้อยนั่งหลับ
            ๓. ต่อคำ ต่อความ หรือประโยคที่ข้อความให้เลือกเอง  คาดคะเน  หรือแบ่งรับแบ่งสู้  เช่น
                        เธอต้องการอันไหน  ใหญ่หรือเล็ก
                        ถ้าเธอไม่ไป ฉันก็ไม่ไป
            ๔. ต่อความให้ได้เนื้อความบริบูรณ์ และได้ความไพเราะ   ตัวอย่าง
                        อนึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าศาสนามีความสำคัญแก่คนเราไม่น้อย
                        ข่าวที่ปรากฏสำหรับเรื่องนี้มีเพียงเท่านี้ ส่วนข่าวคืบหน้าจะได้นำเสนอต่อไป

1 comment: